Mercedes-Benz

C350e 

สัมผัสความปราดเปรียวในทุกมิติที่น่าค้นหา

คล่องแคล่วปราดเปรียว ผสานการออกแบบตามหลักพลศาสตร์ ที่มาพร้อมกับสุดยอดพลังขับเคลื่อน จากเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบช่วยเหลือจาก c-class ใหม่