Mercedes-Benz

Body and paint workshop

Bring your best back on track

ด้วยความชำนาญในการซ่อมสีและตัวถังกว่า 30 ปี พร้อมเครื่องมือมาตรฐานและ บุคลากรที่ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ในการ ประกอบชิ้นส่วนและผสมสีเฉพาะของรถนต์เมอร๋เซเดส-เบนซ์จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้การฟื้นฟูสภาพรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่ท่านรัก ทั้งการซ่อมอุบัติเหตุหนัก หรือ การปรับปรุงสภาพพื้นผิวทั่วไป เป็นไปด้วยความแม่นยำและพิถีพิถันอย่างสูงสุด จนได้รับความไว้วางใจจากปบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 30 แห่ง